Radio Holland

Navigatie, communicatie en interactie op pleziervaartformaat

Radio Holland is een bekende naam in de wereldwijde maritieme industrie. Radio Holland levert oplossingen op het gebied van Navigatie & Communicatie, IT-systemen aan boord en ‘Connectivity’ via maritieme satellietcommunicatiesystemen.

Daarnaast zorgt Radio Holland voor onderhoud van de apparatuur aan boord van schepen met een team van technici en ‘remote monitoring’ centra in Rotterdam, Houston en Singapore.

Radio Holland is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar met een netwerk van 80 vestigingen langs de wereldwijde scheepvaartroutes. Radio Holland levert technische expertise en ondersteunt rederijen om hun schepen zo efficiënt mogelijk te beheren. In de visie van het bedrijf staat ‘ontzorgen’ van de klant centraal.

WEBSITE